top of page
Ingrid_begeleider_crop_web.jpg
AANBOD – VOOR WIE KAN IK WAT BETEKENEN?

Ben jij intern begeleider, taal- of rekenspecialist, leerkracht, onderwijsassistent of directeur met een wens om de kwaliteit van het onderwijs binnen jouw organisatie te verbeteren? Of heeft jouw school tijdelijk een intern begeleider nodig? Ik help je graag. Lees hieronder wat ik voor jou kan betekenen.

INTERN BEGELEIDER
 • Leer je als intern begeleider graag in de praktijk?

 • Ben je op de hoogte van bewezen effectieve interventies?

 • Ben je nieuwsgierig naar onbenutte didactische kansen om het lees-, taal-, en rekenonderwijs sterker te maken?

 • Vraag je je af hoe je als intern begeleider de leerkrachtvaardigheden kan versterken?
   

Als deze vragen je aanspreken, is de kans groot dat je ontwikkeling in gang kunt zetten. Hierbij help ik je graag.

Als intern begeleider adviseer en coach je leerkrachten. Vanuit de huidige situatie en rekening houdend met jullie schoolvisie, gaan we in gesprek over didactische speerpunten en effectieve interventies. Samen een klassenbezoek gericht voorbereiden, uitvoeren en nabespreken mag niet ontbreken. Daar is waar het gebeurt: in de klas.

Hoe kun jij leerkrachtvaardigheden versterken zodat de onderwijskwaliteit verbetert? Deze vraag staat centraal tijdens onze samenwerking.

Mijn expertise omvat meerdere ondersteuningsniveaus: van preventief sterk (basisondersteuning) tot passend op maat (extra ondersteuning).

INTERIM INTERN BEGELEIDER
 • Heeft je school een tijdelijke intern begeleider nodig?  

Met mijn jarenlange IB-ervaring, enthousiasme en ervaring als interim-IB-er zou ik tijdelijk jullie collega kunnen zijn. 
Kijk gerust naar de klantervaringen.

TAAL- OF REKENSPECIALIST

Als taal- of rekenspecialist ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het taal- of rekenonderwijs. Hierin zijn de leerkrachtvaardigheden cruciaal. Hoe kun jij deze leerkrachtvaardigheden versterken zodat de onderwijskwaliteit verbetert?

Ben jij op zoek naar kwaliteitsverbetering? Dan kan ik iets voor je betekenen.

LEERKRACHT
 • Ken je dat gevoel dat leerresultaten tegenvallen en je niet goed weet hoe je dit blijvend positief kunt veranderen, passend in jouw situatie?

 • Ben je nieuwsgierig naar onbenutte kansen in je didactische vaardigheden?

 • Past het bij jou als theorie direct vertaald wordt naar de praktijk en interventies gekoppeld zijn aan bewezen wetenschappelijke kaders?

 • Wil jij je eigen vaardigheden vergroten en alle kansen op je eigen werkvloer benutten voor de beste leerresultaten van ieder kind?

Dan kan ik mogelijk iets voor je betekenen.

Als leerkracht ben je een duizendpoot. Pedagogisch moet het klimaat op orde zijn. Daarnaast wil je didactisch sterke lessen bieden en kinderen met specifieke onderwijsbehoeften geven wat ze nodig hebben.

Het is fijn om je hierin gesteund te voelen. Deze steun wordt intern door de school geboden, maar het kan zijn dat je behoefte hebt aan meer ondersteuning op didactisch gebied. Daarbij kan ik je helpen.

ONDERWIJSASSISTENT

Vaak ben je als onderwijsassistent bezig met een klein groepje kinderen. Deze kinderen hebben specifieke didactische onderwijsbehoeften. Ze hebben een inhoudelijk sterke instructie en begeleide inoefening nodig. Het eigenaarschap van het kind staat hierin centraal, want het kind moet niet in een afhankelijkheidspositie komen.

Wil je weten of er onbenutte kansen liggen in jouw manier van didactische ondersteuning? Graag bekijk ik samen wat ik voor je kan betekenen. Co-teaching behoort ook tot de mogelijkheden.   

DIRECTEUR

Ben je op zoek naar kwaliteitsverbetering van lezen- taal of rekenen? Dan kan ik wellicht iets voor jouw school betekenen. Dit kan een hulpvraag van een ib-er, leerkracht of onderwijsassistent zijn, mogelijk voortgekomen uit een eigen professionaliseringsbehoefte of een functioneringsgesprek. Maar het kan ook een bredere hulpvraag zijn.

Zelf ben ik een voorstander van duurzame kwaliteitsverbetering. Door de versterking van de mensen op cruciale plekken in de schoolorganisatie, versterk je als een olievlek de didactische kwaliteiten van meerdere leerkrachten.

Geen lange gezamenlijke bijeenkomsten buiten de klas, maar we nemen het primaire proces in de klas als vertrekpunt. Want daar gebeurt het: in de klas! Een directe koppeling tussen de praktijk en wetenschappelijk bewezen inzichten. Uiteraard passend binnen de schoolvisie.

Ben je op zoek naar een tijdelijke intern begeleider? Wellicht kan ik, als interim intern begeleider, de juiste vrouw op het juiste moment zijn. Kijk gerust naar de klantervaringen.

MOGELIJKE HULPVRAGEN

De hulpvraag en de vaardigheden van de onderwijsprofessional staan centraal. Dit is volledig maatwerk.

Een brede vraag kan zijn: “Hoe versterk ik de kwaliteit van het lees-, taal- of rekenonderwijs?” Hiermee kunnen we samen aan de slag gaan.

 

Hulpvragen kunnen ook smaller zijn. Een greep uit mogelijke voorbeelden:

 • Hoe versterk ik mijn instructie en verlengde instructie?

 • Hoe activeer ik alle kinderen?

 • Hoe geef ik een kwalitatieve EDI-les? (expliciete directe instructie)

 • Hoe versterk ik de extra ondersteuning op niveau 3?

 • Hoe breng ik het handelingsmodel en drieslagmodel rekenen in de praktijk?

 • Hoe verzorg ik een goede voorschotbenadering (lezen en rekenen) in groep 1-2?

 • Hoe versterk ik de leesmotivatie?

 • Hoe kan ik de leeskilometers van een risicolezer effectief vergroten?

 • Hoe versterk ik mijn diagnostische onderzoeksvaardigheden om passende doelen te kunnen stellen?

 • Hoe vertaal ik een extern onderzoeksverslag naar een HGPD of OPP met concrete doelen en acties in de praktijk?

 • Hoe verzorg ik een passend NT2-aanbod voor een nieuwkomer?

 • Hoe vergroot ik het eigenaarschap van de kinderen?

 • Hoe vergroot ik de taakwerkhouding en de executieve functies?

 • Hoe versterk ik mijn zicht op leerlijnen en referentieniveaus?

 • ..........

 • Hoe ondersteun/coach ik mijn collega op één van bovenstaande punten?

bottom of page