top of page
KLANTERVARINGEN

Ingrid is kundig en heeft de kracht om echt door te vragen. Ze is altijd op zoek naar de balans tussen ’wat heeft het kind nodig’ en ‘wat zijn de mogelijkheden van de school om dit ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren’. Denken in mogelijkheden, dat is wat haar sterk maakt.

Monique Tissen
Kwaliteitsteamlid (ib-er) van de Brink in Melderslo

Samen werken met Ingrid is fijn! Ingrid heeft een open houding, ze luistert goed en stelt verhelderingsvragen. Door een doelgericht plan op te zetten en dit structureel samen af te stemmen kun je als school, kwaliteitsteam, individuele leerkracht stappen zetten. Stappen zetten die de leerling(en) in de klas verder brengen. Wat me vooral zo aanspreekt is dat er gekeken wordt naar het hele proces in de klas: van preventief werken tot aanbod op maat dit alles binnen de context van de gehele groep.

Marijke van Horen
Kwaliteitsteamlid (ib-er) van de Bottel, Lottum

Als leerkracht heb je de taak kinderen te begeleiden in hun onderwijsleerproces. Inmiddels weten we dat kinderen niet allemaal op dezelfde manier leren en zeker niet in hetzelfde tempo. Soms loop je ook als leerkracht met vragen rond: 'Hoe kan ik dit kind verder helpen?', 'Wat doe ik met de leerlingen die te weinig groei laten zien?' Soms is het goed een expert in te schakelen. Iemand die met je meekijkt en wellicht de gouden tip heeft. Zo heeft Ingrid ons het afgelopen schooljaar geholpen het taal-/leesproces in de groep goed in kaart te brengen en op een effectieve manier aan te pakken. Ingrid heeft meerdere malen meegekeken in de klas. Na afloop wordt een dergelijke observatie besproken en geeft ze goede tips en adviezen waar je de volgende dag mee aan de slag kunt. Ze denkt mee in verandering van het aanbod. 

Het is fijn dat Ingrid meekijkt in de klas, zodat ze de situatie ziet en ervaart. Zodat ze ziet welke kinderen er in de groep zitten en welk aanbod passend is voor de betreffende groep. Haar hulp heeft ons nieuwe inzichten gegeven. En belangrijker nog, het heeft voor de kinderen die het nodig hadden de gehoopte groei opgeleverd.

Anne Timmermans
Leerkracht groep 3 van de Peddepoel in Wanssum
Annelies de Jong
Kwaliteitsteamlid (ib-er) van de Peddepoel in Wanssum

Ik ben leerkracht van groep 6/7 en ik had een leerling in de klas die niet goed tot leren kwam. Ingrid heeft mij toen geholpen om deze leerling het juiste aanbod te geven. Ze heeft mij als leerkracht ondersteund door met name vragen te stellen. Hierdoor ging ik meer en anders nadenken. Ingrid kwam met praktische tips en handelingsadviezen. Ik vond het erg fijn dat deze adviezen ook haalbaar waren, aangezien ook andere kinderen mijn aandacht nodig hebben. Ingrid stak vooral in op de relatie met de leerling; hoe belangrijk het is om te luisteren naar wat de leerling graag wil en waar zijn behoeftes liggen. Na ongeveer een halfjaar (waarin we om de 6 tot 8 weken contact hadden) heb ik voldoende handvatten gekregen om met deze leerling verder aan de slag te gaan en hebben we de begeleiding af kunnen ronden. Deze leerling laat steeds meer zien wat hij in zijn mars heeft en gaat met meer plezier naar school. 

Kaiya Verheijen
Leerkracht groep 6/7 van Onder de Wieken in Meterik

Op de Wouter hebben wij ons technisch leesonderwijs verbeterd. Ingrid heeft hierin meegedacht vanuit onze onderwijspraktijk. Ingrid heeft veel kennis wat goed leesonderwijs inhoudt en door mee te kijken in de onderwijspraktijk hebben wij deze handvatten kunnen toepassen in ons unitonderwijs. Vaak krijg je van professionals allerlei adviezen, maar hoe je dit moet toepassen en organiseren in de praktijk wordt niet altijd meegenomen. Ingrid denkt hierin mee en kan op vraag van de leerkracht het ook voordoen in de klas.

Mirjam Rijkers
Kwaliteitsteamlid (ib-er) van de Wouter in America

Ingrid en ik werken sinds een paar jaar nauw samen voor de NT2-leerlingen van onze scholen, maar voor die tijd was ze altijd al hét aanspreekpunt als het om taal ging. Ze is super betrokken bij het onderwijs en geen vraag is haar teveel. Ik heb veel van haar geleerd en hoop ook in de toekomst nog vaak met haar te mogen sparren!

Jenneke Gielen
Leerkracht NT2-taalmiddag Dynamiek
bottom of page