top of page
MIJN MISSIE

Mijn missie is om bij te dragen aan een sterke leeromgeving. Want een sterke leeromgeving biedt optimale leerkansen voor alle kinderen en zorgt voor actieve en competente kinderen.

rekenen_crop.jpg
MIJN VISIE – DE NAAM INGRID IN DE KLAS

Mijn visie heb ik vertaald naar mijn naam.

  • Omdat het daar gebeurt: in de klas.

  • Omdat daar de kansen tot verbetering van de basisvaardigheden liggen: in de klas.

  • Omdat het versterken van de IB-vaardigheden en leerkrachtvaardigheden gericht zijn op het primaire proces in de klas.


Tevens past deze naam bij mijn kracht: handelingsgericht in de klas.

De leerkrachtvaardigheden in de klas zijn van invloed op de kansengelijkheid van kinderen. Het is van belang dat de leerkracht didactisch sterke lessen aanbiedt en kinderen activeert. Je kan nieuwe leerstof maar één keer voor de eerste keer aanbieden. En welke interventies zijn helpend bij kinderen die meer instructie en oefentijd nodig hebben? De leerkracht maakt hierin het verschil en heeft dus sterke leerkrachtvaardigheden nodig. De intern begeleider (of taal- of rekenspecialist) ondersteunt de leerkracht hierin. Wat zijn de speerpunten van deze ondersteuning? Hoe verbeter je de kwaliteit van het onderwijs? Met deze vragen help ik je graag.

Vanuit de trajecten op ondersteuningsniveau 3 (extra ondersteuning), zie ik met regelmaat nog onbenutte kansen in de klas op ondersteuningsniveau 1 en 2 (basisondersteuning). Dat zijn vaak realistische verbeteringen met een groot effect. Dit is voor mij de motivatie om Ingrid in de klas uit te bouwen naar meerdere ondersteuningsniveaus en meerdere schoolbesturen. Ik deel graag mijn expertise om bij te dragen aan kwalitatief sterk onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen.


Ik geloof in het versterken van de organisatie van binnenuit en wil de mensen die verantwoordelijk zijn voor onderwijskwaliteit versterken. Samen kunnen we dan een duurzame verbeterslag maken door de praktijk te verbinden met bewezen effectieve interventies, gekoppeld aan de schoolvisie.

LANDELIJKE URGENTIE

De urgentie om de basisvaardigheden te vergroten is landelijk. Het inspectierapport “de staat van het onderwijs” van april 2022 benadrukt de jarenlange neergaande trend in taal- en rekenresultaten. Door de gevolgen van de coronacrisis kwamen de resultaten nog verder onder druk te staan. Het risico dat Nederlandse leerlingen laaggeletterd en/of laaggecijferd van school gaan, moet sterk verminderd worden volgens de inspectie. Zij adviseert de focus te leggen op basisvaardigheden en veel aandacht te schenken aan het vergroten van de kennis en kunde van leraren. Hierbij wil ik scholen graag helpen.

bottom of page